Links

Instituut voor Tropische Geneeskunde www.itg.be

Antigifcentrum www.antigifcentrum.be 

Gebruiksaanwijzingen en instructiefilmpjes voor correct inhalatorgebruik inhalatorgebruik.nl

Op zoek naar de bijsluiter van uw geneesmiddel? www.e-compendium.be 

Raadpleeg uw vaccinatiegegevens www.vitalink.be

Contacteer uw ziekenfonds www.riziv.fgov.be

Zorgtraject diabetes / chronische nierinsufficiëntie www.zorgtraject.be

Dagelijkse pollenverwachting www.pollen-info.be

Meldpunt voor tekenbeten en info over de ziekte van Lyme tekennet.wiv-isp.be